Nowoczesna technologia stomatologiczna w odprężającej atmosferze

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Sujka Sp.p. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Targ Rybny 14 10-020 Olsztyn
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod nr tel. 667 666 820 oraz pod adresem e-mail: gabinet@sujka.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 9 ust. 3 lit. h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz w związku z art. 24 oraz art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, o których mowa w Art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. świadczenia usług medycznych oraz rejestracji wizyt – dokumentacja medyczna zgodnie z Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, natomiast dane niemedyczne do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora jeśli Pani/Pan uzna za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Ustawy o działalności leczniczej i Art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
 9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
Mapa dojazdu do gabinetu stomatologicznego Sujka

Kontakt.

Zapraszamy do kontaktu z namii

  Zadzwoń do nas.

  Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Sujka Sp. p.

  10-020 Olsztyn, ul. Targ Rybny 14

  poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
  soboty: gabinet nieczynny

  Zespół Sujka
  Pokaż na mapie Google
  Implanty Implanty telefon Zadzwoń Pokaż drogę Wyznacz trasę